Udviklingsorienteret leder til Jammerbugt Bibliotekerne

Profilbillede

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Jammerbugt bibliotekerne insisterer på at være en synlig kulturinstitution med noget på hjerte.

Det er derfor afgørende for os, at vi når ud i alle dele af kommunen, så både børn og voksne har adgang til varierede kulturelle tilbud, litteratur, viden og dannelse – det har de fortjent!

Kan du videreudvikle vores aktiviteter, arrangementer, tilbud og samarbejder på tværs, så vi kan indfri vores kulturelle ambitioner? Så har vi en spændende lederstilling, der giver dig muligheden.

Jammerbugt bibliotekerne er allerede i dag en væsentlig krumtap i de kommunale kulturtilbud og leverer en bred vifte af services og aktiviteter til borgere i alle aldre. Vi møder naturligvis mange af vores brugere fysisk på bibliotekerne og i bogbussen, men er samtidig bevidste om, at tilgængeligheden i hverdagen foregår via mange andre kanaler. Organisatorisk er bibliotekerne tilknyttet Kultur-, fritids- og landdistriktsområdet, hvor også kulturskole og en række kommunalt understøttede kulturfora og initiativer er forankret. Ønsket med denne organisering er netop at styrke samarbejdet og skabe nye synergier, så vi også i fremtiden er den naturlige indgang til fordybelse og refleksion. Vi forventer aktuelt, at de kommende år byder på en ny spændende organisering af biblioteksområdet, hvor kulturen bliver det fælles omdrejningspunkt.

Dine kompetencer
Vi har som andre folkebiblioteker udviklet os i takt med, at borgernes ønsker til vores tilbud og tilgængelighed er forandret. Denne udvikling er fortsat i gang, og vi ønsker os derfor, at vores kommende leder har noget på hjerte i forhold til de digitale muligheder og potentialer. Derudover er det vigtigt, at du som leder er oprigtigt interesseret i samarbejde med andre om at sætte det kommunale kulturarbejde på dagsordenen. Til at hjælpe dig har du en flok dedikerede medarbejdere, som gerne vil støtte op. Samtidig ved vi, at Jammerbugt Bibliotekerne står over for et generationsskifte inden for de næste år, hvorfor der er behov for et solidt blik for fremtidens kompetencebehov. For at lykkes i denne transition er det afgørende, at du har en solid forståelse for folkebibliotekernes potentialer kombineret med en tillidsvækkende og involverende ledelsesstil. Du kan få tingene til at ske, så vi i fællesskab oplever, at processerne lykkes.

Vi forestiller os desuden, at du:

 • Er initiativrig og kan sætte gang i puljeansøgninger, projekter, processer og løbende følge op
 • Er en positiv forandringsagent i forhold til bibliotekernes fremtid
 • Er dygtig til at formidle og kommunikere – også via SoMe og under hensyntagen til målgruppers forskelligheder
 • Har en relevant længerevarende uddannelse fx inden for biblioteksvidenskab, kultur- og litteraturformidling. Har du ledererfaring fra en lignende stilling, er det også en fordel
 • Udviser en ledelsesstil, hvor du er oprigtigt interesseret i de input og synspunkter, du mødes med
 • Er glad for netværksskabelse og samarbejde. Du er ambassadør for Jammerbugt Kommune i de fora, du indgår i
 • Har en faglig spændvidde. Som leder har du også forskellige opgaver knyttet til økonomi, administration, systemer mv. Forvaltningen har dygtige folk til at hjælpe dig i gang
 • Har politisk tæft og oplagt erfaring fra arbejdet i en politisk styret organisation
 • Er indstillet på at tage en lederuddannelse, hvis du ikke allerede har en.

Vi tilbyder
En spændende lederstilling, hvor du kommer til at sætte dit præg på fremtidens biblioteksvæsen og kulturliv i Jammerbugt Kommune. Jobbet giver dig desuden brede og spændende samarbejdsflader inden for Kultur-, fritids- og landdistriktsområdet samt med mange andre kommunale, regionale og lokale aktører. Som leder af Jammerbugt Bibliotekerne indgår du bl.a. i et frugtbart netværk med andre biblioteksledere i Nordjylland.

I hverdagen får du det daglige ledelsesansvar for ca. 20 dygtige kolleger fordelt på kommunens fire biblioteker samt et tæt samspil med din chef, lederkolleger og konsulenter i Kultur- fritids- og landdistriktsafdelingen. Der er en positiv kultur både i den samlede afdeling og på bibliotekerne. Din daglige base bliver biblioteket i Pandrup, lige ved siden af forvaltningens administrationsbygning.

Du kan med andre ord se frem til et spændende lederjob, hvor du:
 • Får det daglige personalemæssige, økonomiske og administrative ledelsesansvar for Jammerbugt Bibliotekerne
 • Får mulighed for at videreudvikle kulturområdet, bibliotekerne og være kreativ inden for rammen
 • Har et tæt og udviklende samarbejde med din chef, lederkolleger og mange andre samarbejdspartnere i kommunen
 • Har gode faglige og personlige udviklingsmuligheder i en afvekslende hverdag.

Yderligere oplysninger
Du er meget velkommen til at kontakte chef for Kultur, fritid og landdistrikter Peter Otto Yde Thomsen på 41 91 20 09, hvis du har spørgsmål. Alle henvendelser behandles fortroligt.

Du kan læse kommunens vision her og ledelsesgrundlag her og om Jammerbugt Bibliotekerne her

Kommunens biblioteker ligger i Aabybro, Pandrup, Brovst og Fjerritslev. Selvom dit daglige arbejdssted vil være biblioteket i Pandrup, er der et ønske om, at du indimellem har din arbejdsdag på de øvrige biblioteker. Det er derfor nødvendigt, at du har kørekort til bil. Det er desuden en stor fordel, at du har egen bil til rådighed.

Ansættelse sker efter gældende overenskomst og principperne for lokal løndannelse efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

Lønniveauet udgør ca. 615.000 kr. plus pension (aktuelt niveau).

Første samtale er planlagt til den 7. november 2023, og anden samtale er planlagt til den 14. november 2023. Der stilles en opgave til kandidater, der går videre til 2. samtale.

Der bliver indhentet børneattest i forbindelse med ansættelsen.

Ansøgningsfrist
Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest den 29. oktober.

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Jammerbugt Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Pandrup Bibliotek, Lundbakvej, 9440 Aabybro

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 29-10-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5913095

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet