Jammerbugt Kommune lancerer nye drikkevandsbeskyttelsesprojekter og åbner for tilskudsansøgninger i 2024

Foto: Jammerbugt kommune.
dato

Jammerbugt Kommune åbner for nye tilskudsansøgninger og initierer drikkevandsbeskyttelsesprojekter i 2024

Fra den 12. august 2024 åbnes der for ansøgningsrunderne for tilskud i Jammerbugt Kommune. Disse runder giver mulighed for at ansøge om forskellige tilskud frem til den 23. september 2024, hvor ansøgningsrunderne lukkes igen.

Ét af de vigtige tiltag omfatter beskyttelse af drikkevandet i kommunen. Der er initiativer i gang, som giver mulighed for at beskytte drikkevandet, og der er opfordring til ejendomsejere samt institutioner til at tage del i beskyttelsesforanstaltningerne.

Desuden kan ejendomme beliggende i OSD-områder (Områder med Særlig Drikkevandsinteresse) eller vandværksoplande søge om tilskud til sløjfning af brønde og boringer. Dette tilskud er også tilgængeligt for kommuner og almene vandforsyninger, der ønsker at deltage i beskyttelsen af de værdifulde vandressourcer.

For dem, der har brug for yderligere information om betingelser og ansøgningsprocedurer, kan alt relevant materiale findes på Jammerbugt Kommunes kortinfoside. Denne side vil også være et værdifuldt redskab for ansøgere, som søger at navigere i ansøgningsprocesserne.

Der er også vejledende links til rådighed, som kan hjælpe ansøgere yderligere. Disse inkluderer Miljøstyrelsens tilskud til sikring af drikkevand, information om tilskud til sløjfning af brønde og boringer, og naturligvis Jammerbugt Kommunes kortinfo.

Disse tiltag understreger vigtigheden af at beskytte vores drikkevand og sikre, at vandressourcerne forbliver rene og tilgængelige for fremtidige generationer. Ved at benytte sig af de tilgængelige midler kan både borgere og institutioner være med til at gøre en positiv forskel for miljøet i Jammerbugt Kommune.

https://www.jammerbugt.dk/nyheder/tilskudsordning-til-slojfning-af-ubenyttede-vandindvindingsbronde-og-boringer-og-tilskudsordning-til-sikring-af-drikkevand/

Kilde: Jammerbugt Kommune