Jammerbugt Kommune investerer i fremtiden med store projekter for borgere og infrastruktur

Foto: Jammerbugt Kommune.
dato

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune har på et møde den 29. februar 2024 besluttet at frigive midler til en række vigtige projekter.

Denne finansielle støtte omfatter renovering og modernisering af infrastruktur samt bygninger til fritidsaktiviteter. Blandt modtagerne er Skovsgård Boldklub og Idrætscenter Jammerbugt, som tilsammen vil modtage 12 mio. kr. til forbedringer og opdateringer. Heraf er 2 mio. kr. tildelt Skovsgård Boldklub, mens Idrætscenter Jammerbugt vil modtage den første halvdel af det samlede beløb på 20 mio. kr. til moderniseringsformål.

Derudover sætter kommunen fokus på at udbrede fjernvarmesystemet ved at allokere 1,5 mio. kr. til tilkobling af kommunale bygninger til fjernvarmenettet. Dette skridt viser Jammerbugt Kommunes forpligtelse over for bæredygtige energiløsninger.

En ambitiøs plan for en ny tandklinik ved Jammerbugt Sundhedshus er også blevet godkendt, med en bevilling på 10 mio. kr. til projektet. Denne investering understreger kommunens forpligtelse til at forbedre sundhedstjenesterne for sine borgere.

I forsøget på at udvide de bo- og fritidsmæssige faciliteter, indledes offentlig høring for lokalplaner i Aabybro, Saltum, og Hune, samt endelig godkendelse af lokalplan for Vesterhavsparken i Hune er givet. Desuden foreslås nye lokalplansforslag for sommerhusområder ved Kordal og Lille Norge.

Endelig bekræfter Jammerbugt Kommune planer om etablering af 30 nye ældreboliger i Aabybro, med Nørresundby Boligselskab som bygherre. Disse boliger vil have et gennemsnitsareal på 77 m², med en anslået månedlig husleje på ca. 7.400 kr. Byggestarten er planlagt til den 1. april 2024, med forventet indflytning den 1. december 2025.

Disse ambitiøse projekter fremhæver Jammerbugt Kommunes forpligtelse til forbedring og udvikling af lokale faciliteter, som vil komme både nuværende og fremtidige borgere til gode.

https://www.jammerbugt.dk/nyheder/nyt-fra-kommunalbestyrelsen-februar-2024/

Kilde: Jammerbugt Kommune