Jammerbugt Kommune indleder høringsproces for naturbeskyttende Natura 2000-handleplaner

Foto: Jammerbugt kommune.
dato

Jammerbugt Kommune sætter fokus på naturbeskyttelse med nye Natura 2000-handleplaner

Jammerbugt Kommune tager nu et vigtigt skridt for at beskytte lokale naturområder ved at sende forslag til handleplaner for seks Natura 2000-områder i høring. Disse forslag er resultatet af et samarbejde med nabokommuner, Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen.

De berørte Natura 2000-områder omfatter blandt andre N12 Store Vildmose, N13 Svinkløv Klitplantage og Grønnestrand, samt N16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg. Det fremhæves, at planerne dækker et bredt spektrum af naturtyper, herunder hedeområder, englandskaber og kystklitter, som alle har stor betydning for biodiversiteten i Jammerbugt Kommune og omegn.

Målsætningen med disse handleplaner er klar: At realisere de statslige Natura 2000-planers målsætninger for perioden 2022-2027. Med fokus på hedepleje, græsning af enge og overdrev samt genskabelse af en mere dynamisk hydrologi, er disse planer designet til at forbedre levesteder for plante- og dyrearter, der er afhængige af specifikke naturtyper.

Høringen af disse vigtige dokumenter løber fra 1. marts til 26. april 2024, hvilket giver borgere og interessenter mulighed for at give deres input og bidrage til beskyttelsen af vores værdifulde natur. Kontaktinformationerne for yderligere information er tilgængelige, og Niels Vedel står klar til at svare på eventuelle spørgsmål.

Alle er opfordret til at deltage i høringen og bidrage med deres feedback. Høringsmaterialet og nærmere information om, hvordan man sender et høringssvar, kan findes på Jammerbugt Kommunes hjemmeside under 'Høringer og afgørelser'.

Med lanceringen af disse handleplaner viser Jammerbugt Kommune et klart engagement i at beskytte og forvalte de naturgivne ressourcer, som ikke blot beriger det lokale landskab, men også understøtter et rigt og diversificeret dyre- og planteliv.

https://www.jammerbugt.dk/nyheder/nye-natura-2000-handlingsplaner-i-horing/

Kilde: Jammerbugt Kommune