Hune ser frem til bæredygtig udvikling med ny masterplan og borgerinddragelse i 2024

Foto: Jammerbugt kommune.
dato

Udviklingen af Hune tager fart med ny masterplan på vej i 2024

I Hune og omegn hersker der stor interesse og entusiasme for byudvikling, hvilket tydeliggøres af de mange ansøgninger om nye projekter, som er blevet indsendt. Det er vidnesbyrd om et lokalsamfund i vækst og transformation, hvilket også har fået politisk opbakning. Som respons på denne positive dynamik, har myndighederne besluttet at udarbejde en masterplan for Hune i 2024, der skal guide denne udvikling på en bæredygtig og visionær måde.

Masterplanen vil omfatte flere kritiske fokusområder, som er afgørende for byens fremtidige udvikling, herunder byens tilknytning mod vest, arealanvendelse, karakter og identitet med særligt fokus på Vesterhavsvej, samt oprettelsen af rekreative forbindelser i byen og mod omliggende natur. Turismeudvikling og bosætningskvaliteter er også prioriteret højt i planlægningsfasen, hvilket fremhæver Hunes potentiale som et attraktivt sted for både beboere og besøgende.

Jammerbugt Kommune tager skridtet videre ved at engagere lokalsamfundet i udformningen af masterplanen. Et spørgeskema er udarbejdet for at indsamle borgernes perspektiver og idéer. Dette skridt understreger kommunens forpligtelse til at sikre, at lokale stemmer høres og integreres i planlægningsprocessen. Borgere opfordres til at deltage ved at sende deres udfyldte spørgeskemaer retur til kommunen.

Ydermere vil der være et åbent hus arrangement, der giver borgere en unik mulighed for at lære mere om masterplanen, stille spørgsmål og ytre deres meninger. Arrangementet finder sted i Kulturhuset & Skulpturparken Blokhus, og det er en fremragende chance for at engagere sig direkte i byens fremtidige udvikling.

Sammenslutningen af politisk beslutning, borgernes medvirken og en klar vision for byens udvikling peger mod en lovende fremtid for Hune. Med masterplanen på horisonten, er der store forventninger til, hvad fremtiden vil bringe for denne dynamiske by.

https://www.jammerbugt.dk/nyheder/planen-for-hune-kom-med-din-mening/

Kilde: Jammerbugt Kommune