Fjerritslev bymidte skal udvides og forbedres

Foto: Jammerbugt Kommune. En midtbyplan for Fjerritslev skal sikre oplevelser, handel og boliger i bymidten.
dato

En midtbyplan for Fjerritslev skal sikre oplevelser, handel og boliger i bymidten. Jammerbugt Kommune er nu på udkig efter investorer, som vil være en del af projektet.

Ny midtbyplan for Fjerritslev
Jammerbugt Kommune har lavet en ny midtbyplan for Fjerritslev. Byen har nemlig udviklet sig meget de seneste år, bl.a. med scene på torvet og ny dagligvarebutik. Det har givet anledning til, at der udstikkes en retning for den fremtidige planlægning.

Midtbyplanen er udarbejdet med hjælp fra nøgleaktører i byen, handelsstandsforeningen og borgerforeningen og med input fra borgermøder og møder med involverede parter.

Handel og oplevelser
Fjerritslev skal fortsat være en stærk handelsby, hvor der er oplevelser i bymidten, lyder det i den nye plan. Det betyder, at der fortsat skal være fokus på at styrke butiksmiljøet, og planen peger derudover på mulige placeringer for nye, større butikker.

Det handler især om fortsat at styrke handelsgaderne, Vestergade, Østergade og Søndergade – så der her fortsat er et hyggeligt miljø – og samtidig forbedre området omkring Søgade og Droobs Plads, så der også her bliver et godt butiksliv.


Søgade og Droobs Plads den dag i dag (Foto: Jammerbugt Kommune)


Visualisering af fremtidig Søgade og Droobs Plads (Foto: Jammerbugt Kommune)

Bedre forbindelse til byens park
Den nye midtbyplan har desuden fokus på, at der skal være en bedre forbindelse mellem byen og anlægget/parken, som også ligger i bymidten.

Det kan være i form af flere træer i midtbyen, der skal tydeliggøre nærheden og forbindelsen til parken.


Forbindelse til parken er prioriteret i midtbyplan (Foto: Jammerbugt Kommune)

Investorer søges
Jammerbugt Kommune er nu på udkig efter investorer, som kunne være interesseret i at tage del i udviklingen i området.

Det kan både være boliginvestorer og investorer med fokus på detailhandel, herunder dagligvarebutikker.

Kommunen afholder et investormøde 18. september, hvor forskellige aktører er indbudt. Handelstandsforeningen og borgerforeningen er også indbudt til mødet.

Er man interesseret i at deltage i mødet, er man velkommen til at henvende sig til plan@jammerbugt.dk

Kilde: Jammerbugt Kommune