Digitaliseringsministeren besøgte Aabybro Skole

Foto: Jammerbugt Kommune.
dato

Med faget ”teknologiforståelse” på vej til at springe ud som selvstændigt valgfag, fandt digitaliseringsminister, Marie Bjerre anledning til at besøge Aabybro Skole, som allerede har indført faget i indskolingen

Mandag over middag d. 30. oktober besøgte digitaliserings- og ligestillingsminister, Marie Bjerre 5.a og 5.c på Aabybro Skole, for at se, hvordan de to klasser arbejder med at udvikle en alarm til vandstandsstigninger - et forløb, som integrerer den såkaldte engineering-tilgang og teknologiforståelse, som i regeringens seneste udspil til folkeskolen figurerer som et selvstændigt valgfag. 

Baggrunden for besøget er blandt andet, at Aabybro Skole er en af de 46 skoler, som i årene 2018-2021 og med forlængelser frem til indeværende skoleår deltager i Børne- og Undervisningsministeriets forsøgsarbejde med at udvikle teknologiforståelse i fag og som fag, samt at skolen fortsat har valgt at fastholde teknologiforståelse på skemaet.

Teknologiforståelse i praksis
Både 5.a og 5.c arbejdede da også hjemmevant med alarmerne – 5.c. på det undersøgende stadium, og 5.a. klar med præsentationer til ministeren. Opgaven lød på at konstruere et elektrisk kredsløb, som blev sluttet ved stigende vandstand, og rundt om i grupperne lød forskellige alarmer med lyd og lys, når der blev hældt vand i beholderne, og de flydende kontakter i form af ledende materiale kom på niveau med de elektriske kredsløb. 

Den interesserede gæst med følge fik udførlige forklaringer og talte med både elever og lærere, og fortalte efterfølgende om sin mærkesag, nemlig at etablere teknologiforståelse som et selvstændigt valgfag i folkeskolen. 

Skoleleder, Majbritt Krogsgaard Nielsen, fortalte om denne prioritering: 

”På Aabybro Skole har vi valgt fortsat at prioritere teknologiforståelse som selvstændigt fag i indskolingen. Det har vi gjort, fordi vi oplever, at faget, sammen med engineering som didaktisk og pædagogisk tilgang, fremmer både trivsel, ligestilling og elevernes deltagelsesmuligheder. Teknologiforståelse giver vores elever nogle helt grundlæggende kompetencer - en praksisfaglig og problemløsende tilgang, som de kan bruge i mange andre sammenhænge”.

Tre praksisfaglige forløb i Jammerbugts skoler
Digitaliserings- og ligestillingsministerens besøg var kommet i stand på initiativ fra IDA og alliancen Engineer the Future, der blandt andet står bag projektet "Engineering i Skolen" (EiS), som Jammerbugt Kommune sammen med fem andre kommuner deltog i i 2020-2023. 

I samme boldgade findes Makerspaceprojektet, der løber fra 2021 til juni 2024 og betyder, at alle skolerne i Jammerbugt Kommune har et "Makerspace" med forskellige digitale og analoge redskaber, samt har kompetenceudviklet 150 lærere. 

Borgmester Mogens Christen Gade glæder sig over, at de praksisfaglige erfaringer fra Jammerbugt Kommune og Aabybro Skole kan inspirere i bredere sammenhæng.

"Fremtiden kræver meget af vores og børn og unge, når det kommer til forståelse for og brug af de seneste teknologier. Det skal de klædes på til i folkeskolen, og derfor er der behov for en styrkelse af det praksisfaglige. I Jammerbugt Kommunes skolepolitik lægges der i naturfagsstrategien særligt vægt på ”viden i virkeligheden” og autentiske problemstillinger. Med Makerspaceprojektet, Eis og teknologiforståelsesforsøget har vi sat fart på udviklingen i den retning".

Kilde: Jammerbugt Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.