Leder til Forsyningscenter Wing Aalborg - genopslag

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Evner du at få en flok specialister med hver deres sæt af kompetencer til at arbejde sammen mod et fælles mål, og besidder du solide ledelsesmæssige kompetencer gerne krydret med en logistisk forståelse inden for praktisk genforsyning?

Så er du måske vores ny leder af Forsyningscentret på Flyvestation Aalborg.


Om os

Forsyningsafdelingen, der er en del af Supply Chain Divisionen (SCD) ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI), leverer direkte logistisk genforsyning til alle koncernens enheder indsat i operationer inden for såvel som uden for landets grænser.

Den logistiske genforsyning leveres gennem Forsyningscentrene, der er placeret på koncernens garnisoner rundt omkring i landet.

Et af disse er Forsyningscenter Wing Aalborg, der er placeret på Flyvestationen i Aalborg. Forsyningscentrene er organiseret i to forsyningssektioner, der begge har hovedsæde i Karup – hvor altså din nærmeste chef er placeret.

Kerneopgaven er at genforsyne de enheder, der er placeret på Flyvestationen, men opgaveløsningen omfatter også andre enheder fx visse enheder i Grønland, ved Hjemmeværnet og ved Beredskabsstyrelsen.

Opgaverne løses i tæt koordination med alle relevante enheder og myndigheder med henblik på proaktivt at skabe basis for at yde den ønskede støtte til opgaven og soldaten.

Om stillingen

Som leder af Forsyningscenter Wing Aalborg får du selvstændigt ansvaret for den samlede lokale genforsyningsvirksomhed, herunder også driften af det Lokale Autoservice Center samt for den brede skare af kunder og brugere, der er tilknyttet Flyvestation Aalborg.

Du varetager ansvaret for genforsyningen af såvel reservedele som alle typer materialer og forbrugsgenstande til centrets kunder samt leveringen af disse ydelser.

Du vil til dagligt have det fulde ledelsesmæssige ansvar for i alt 10 personer.

Du varetager også ansvaret for egen økonomi, normering m.m., og du varetager selvstændigt koordinationen med de relevante samarbejdspartnere på garnisonen.

Om dig

Du er chefsergent eller seniorsergent med relevant erfaring, anciennitet og potentiale til udnævnelse til chefsergent.

Du har solid erfaring med og forståelse for ledelse, herunder ledelse af teams, ligesom du har lyst til at indgå i en proaktiv udvikling af både din arbejdsplads og dine medarbejdere.

Du har en god forståelse og flair for logistik og forsyningskæden, herunder den praktiske udførelse af genforsyningstjenesten. Du har gerne erfaring som forsyningsbefalingsmand fra forskellige niveauer.

Som person er du samarbejdsparat og i din opgavetilgang velovervejet, struktureret helhedsorienteret.

Du besidder gode kommunikationsevner - skriftligt såvel som mundtligt.

I dit daglige virke kan du arbejde selvstændigt, fleksibelt og er omstillingsparat.

Du evner at koordinere og integrere mangeartede hensyn i forbindelse med løsningen af de mangfoldige opgaver, der naturligt optræder i dagligdagen.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en i seniorsergent med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til chefsergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Dette er et åbent stillingsopslag, hvorfor ansættelsessamtaler kan blive afholdt løbende. Stillingen er ledig, så ansættelsen kan ske efter aftale.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte major Nikolaj Matzen på telefon: 40 70 23 89 eller e-mail FMI-SC-CHFS1@MIL.DK.

Du er altid velkommen til at kontakte os hvis du er interesseret i en rundvisning og et fysisk møde.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 20. juni 2023.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE:
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet.
FMI har ansvaret for det samlede forsvars og beredskabs materiel, IT og cybersikkerhed. Det er os, der anskaffer, driver og bortskaffer materiel og IT for såvel Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og resten af Forsvarsministeriets koncern. Desuden bistår vores IT-medarbejdere dagligt i at modstå de cyberangreb, Forsvarsministeriets koncern udsættes for.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Jammerbugt Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Flyvestation Aalborg, Thisted Landevej 53, 9430 Vadum

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 20-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1236&ProjectId=183676&DepartmentId=18960&MediaId=4680&SkipAdvertisement=true

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5847944

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet