Jane Jakobsen udvider som borgerrådgiver til Thisted og Vesthimmerland Kommuner

Foto: Jammerbugt Kommune.
dato

Jane Jakobsen har siden august 2022 fungeret som borgerrådgiver i både Jammerbugt og Brønderslev Kommuner. Fra november 2023 vil hun også udvide sit arbejde til Thisted og Vesthimmerland Kommuner.

Jane Jakobsen har opnået godkendelse af sin første hele årsberetning i Jammerbugt Kommune, og beretningen blev taget godt imod af kommunalbestyrelsen.

Jane Jakobsen har oplevet positiv feedback og et godt samarbejde med forvaltningen i alle fire kommuner. Hun har modtaget politiske skulderklap og oplever, at borgerne aktivt benytter sig af borgerrådgiverfunktionen.

Som borgerrådgiver spiller Jane Jakobsen en vigtig rolle som tredjepart i mødet mellem borger og myndighedsperson, hvilket medvirker til at skabe en mere åben og tillidsfuld dialog.

Derudover har Jane Jakobsen arbejdet på opdatering af skabeloner for afgørelsesbreve angående handicapbil, og de nye skabeloner er blevet mere læservenlige. Afdelingen bag brevene har tilmed påbegyndt en ændring af alle skabeloner.

Jane Jakobsen fungerer også som mediator i konfliktsituationer, og både borgere og kommunens medarbejdere tager godt imod hendes råd og vejledning.

For kontaktinformation kan Jane Jakobsen nås på telefon 2051 3769 og træffes efter aftale på rådhuset i Aabybro.

Som borgerrådgiver hjælper Jane Jakobsen borgere med at forstå kommunale afgørelser og breve, undersøger sagsbehandling i det kommunale system, vejleder om klagemuligheder, foreslår forbedringer i kommunens sagsbehandling, og genskaber dialogen mellem borger og kommunen.

Borgerrådgiverordningen, hvor Jane Jakobsen er ansat, blev etableret med midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets "Pulje til borgerrådgivning" og har en projektperiode fra 1. august 2022 til 31. december 2024.

Jane Jakobsen er uddannet socialrådgiver og har erfaring indenfor familie- og beskæftigelsesområdet. Hun blev ansat som borgerrådgiver i august 2022.

https://www.jammerbugt.dk/nyheder/anerkendelse-til-borgerradgiveren/

Kilde: Jammerbugt Kommune