Jammerbugt Kommune taber retssag om mangelfuld information om madpakker i børnehaver

Foto: Jammerbugt kommune.
dato

Retten i Hjørring har afgjort, at Jammerbugt Kommune ikke havde leveret tilstrækkelig bevis for, at en familie blev korrekt informeret om muligheden for at medbringe egen madpakke til Børnehaven Bøgebakken.

Retssagen fandt sted efter en familie, der var i færd med at besøge Børnehaven Bøgebakke for en rundvisning i 2020, blev informeret om dagtilbuddets frokostordning. Familien, som ønskede et vegansk frokosttilbud, blev fortalt, at børnehaven ikke kunne imødekomme deres ønske på det tidspunkt.

Fra kommunens side blev familien informeret om, at man kun kunne vælge at blive fritaget for betaling for det fastlagte frokosttilbud i tilfælde af en lægedokumenteret allergi eller sygdom. Efter familien valgte et privat dagtilbud, undersøgte kommunens forvaltning ikke deres muligheder yderligere.

Jammerbugt Kommune blev efterfølgende draget til retten, og ifølge retsafgørelsen havde Jammerbugt Kommune ikke leveret tilstrækkelig dokumentation for, at familien var blevet korrekt oplyst om muligheden for at medbringe egen madpakke.

Susanne Møller Jensen, formand for Børne- og Familieudvalget i Jammerbugt Kommune, udtrykker beklagelse over misforståelsen, og fremhæver behovet for bedre dialog for at undgå lignende uheldige situationer i fremtiden.

Efter retsafgørelsen planlægger Jammerbugt Kommune at tage skridt til at informere mere klart om mulighederne for at kombinere en forældrebetalt frokostordning med at medbringe egen madpakke. Denne information vil blive tilgængelig på kommunens hjemmeside.

I henhold til dagtilbudsloven kan en kommune kun fritage forældre fra at betale for en frokostordning, hvis deres barn har en lægedokumenteret allergi eller sygdom, der kræver specialkost. Den nye procedurer vil komme til at ramme ind under disse bestemmelser.


https://www.jammerbugt.dk/nyheder/intet-forbud-mod-veganske-madpakker-i-jammerbugt-kommunes-dagtilbud/
Kilde: Jammerbugt Kommune