Jammerbugt Kommune fremviser fremragende plejestandarder efter uanmeldt tilsyn

Foto: Jammerbugt kommune.
dato

Uanmeldt tilsyn i Jammerbugt Kommune afslører stærk præstation inden for plejecentre og hjemmepleje

Jammerbugt Kommune har endnu engang vist sig at være førende inden for kvalitetspleje, hvilket et nyligt uanmeldt tilsyn har bekræftet. Tilsynet, der er ført af den anerkendte revisorgruppe BDO, dækker både de kommunale plejecentre og hjemmeplejetjenester.

Resultaterne fra dette års tilsyn offentliggjort af BDO skildrer et positivt billede, hvor Jammerbugt Kommune imødekommer de opstillede kvalitetsstandarder og serviceniveau. Blandt de mest bemærkelsesværdige fund rapporterer BDO, at borgerne oplever en høj kvalitet i plejen, de modtager, samt påskønner den omsorg og support der tilbydes. Dette underbygger en fortsat dedikation fra kommunens side til at sikre et højt serviceniveau.

En væsentlig del af tilsynets positive feedback kan tilskrives medarbejdernes indsats for at fremme kontinuitet, struktur og et aktivt såvel som meningsfuldt liv for de borgere, de tjener. Social- og Sundhedsudvalget i Jammerbugt Kommune er, ifølge rapporten, meget tilfredse med de opnåede resultater.

Yderligere fokusområder identificeret for 2023 omhandler kommunikationen og samspillet mellem plejecentrenes personale og de ældre borgere, samt mellem hjemmeplejens medarbejdere og de borgere, de besøger. I begge områder rapporteres der om en positiv stemning præget af imødekommenhed og respekt.

Medarbejderne og lederne ved plejecentre og i hjemmeplejen modtager stor anerkendelse for deres indsats, hvilket kommer fra både Seniorrådet og Social- og Sundhedsudvalget i Jammerbugt Kommune. Selvom der peges på en national udfordring med rekruttering af kvalificeret personale, arbejder kommunen aktivt med en strategi, der sigter mod at gøre Jammerbugt til en endnu mere attraktiv arbejdsplads for nuværende og fremtidige medarbejdere.

Alt i alt afspejler de nylige tilsynsresultater fra BDO en stærk præstation af Jammerbugt Kommune inden for deres plejesektor, samt en vedvarende forpligtelse til at forbedre og vedligeholde høje standarder for deres borgere. Kommunen kan stolt se tilbage på et vellykket år, mens den fortsætter med at udforske nye veje til at styrke både kvaliteten af plejen og arbejdsmiljøet for dets medarbejdere.

https://www.jammerbugt.dk/nyheder/tilsynet-kom-pa-besog-hos-jammerbugt-kommunes-plejecentre-og-hjemmepleje/

Kilde: Jammerbugt Kommune