30 års venskab med polsk kommune fornyet

Foto: Jammerbugt Kommune.
dato

Under et officielt besøg blev venskabet mellem Jammerbugt Kommune og den polske kommune, Strzelce Krajenskie, bekræftet. I de kommende år vil der blandt andet være kulturel udveksling i form af fælles musikalske workshops.

En delegation fra Jammerbugt Kommune besøgte i pinsen kommunens polske venskabsby Strzelce Krajenskie. Besøget havde til formål at markere 30 års venskab mellem først Aabybro Kommune, senere Jammerbugt Kommune, og Strzelce Krajenskie. Strzelce Krajenskie Kommune ligger i det nordvestlige Polen og har 17.500 indbyggere, hvor cirka halvdelen bor i byen.

Fra klub til kommune og storkommune

Venskabet begyndte inden 1993 på foreningsbasis i regi af Rotary i Aabybro, med blandt andet den daværende skoleinspektør for Aabybro Skole, Kaj Holsko, som drivkraft. Samarbejdet udviklede sig omkring landbrugsdrift og mejeridrift, hvor unge mennesker fra Strzelce Krajenskie kom til Aabybro og lærte om landbrugs- og mejeridrift.

I 1993 blev venskabet til et venskab mellem de to kommuner under den daværende borgmester Ole Lykkegaard. I forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 fortsatte venskabet i regi af Jammerbugt Kommune under Borgmester Mogens Christen Gade.

Der har i løbet af de 30 år været mange aktiviteter, blandt andet den nævnte udveksling på landbrugs- og mejerisiden, men også af kunstnere, folkedansere, sangkor, unge under uddannelse og af politikere samt embedsværk.

På det aktuelle besøg genbekræftedes venskabet officielt, da medlem af Kommunalbestyrelsen Jørgen Ravn Christensen på vegne af Borgmester Mogens Christen Gade underskrev aftalen til den officielle festligholdelse af jubilæet. Tidligere medlem af Kommunalbestyrelsen og veteran i venskabsbyarbejdet, Lars Holt, ledte delegationen og holdt den officielle tale på vegne af Borgmester Mogens Christen Gade.

Jammerbugt Kulturskole i kulturel udveksling

Under besøget besøgte delegationen fra Jammerbugt Kommune blandet andet en musikskole i Strzelce Krajenskie og oplevede en koncert med eleverne, og man drøftede muligheden for at udveksle musikelever. Her er det tanken, at musikelever fra Jammerbugt, Strzelce Krajenskie samt Stadt Tornesch (Jammerbugt Kommunes anden, tyske venskabsby, som også var under besøget i Polen) skal mødes og spille sammen. Målet er at give de unge kulturmøder med værdifuld læring og nye venskaber. 

Det er Jammerbugt Kulturskole, der indgår i dette samarbejde, og det forventes at første workshop-weekend kan finde sted i foråret 2024.

Jammerbugt Kommune har en venskabsbypulje, hvor foreninger kan søge om rejsetilskud til udlandsrejser, som har udveksling til formål, eksempelvis fodboldturneringer, lystfiskeri, korsang, folkedans. Det centrale er, at der er tale om mellemfolkelige aktiviteter på tværs af landegrænser. Der gives også tilskud til rejser til andre byer end kommunens venskabsbyer.

Kilde: Jammerbugt Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.